Òigridh & Campaichean

Foghlam 's Pàrantan


10mh Dàmhair 2008

Air an t-seachdain tòiseachadh 22mh Sultain bha diofar thachartasan a’ dol ann am Baile Dhubhthaich, ann an Taobh Sear Rois. Air an Diluain, bha taisbeanadh ann do ghnìomhachasan, air a stiùireadh le Ruairidh MacIlleathain. Fhuair daoine fiosrachadh air mar a chleachdadh iad Gàidhlig bho latha gu latha.

Bha dà bhùth-obrach ann tron seachdain airson clann òg – dannsa agus ceòl le Sandra Robasdan agus seinn Gàidhlig le Christina Stewart.

Bha latha fosgailte ann aig an sgoil-àraich agus Ionad Gàidhlig aig a bhun-sgoil air an Diardaoin. Air an fheasgar Dihaoine, bha cèilidh Gàidhlig againn ann an talla Clash Mòr agus thàinig daoine bho Drochaid a Bhanna, Baile Dhubhthaich agus sgìrean eile airson seinn agus dannsa.

Inbhir Nis

Comunn na Gàidhlig

5 Caolraid Mhìcheil

Inbhir Nis

IV2 3HQ

Alba

01463 234138

oifis@cnag.org

 

 

Steòrnabhagh

Comunn na Gàidhlig

An Tosgan

54a Rathad Shìphort

Steòrnabhagh

Eilean Leòdhais

HS1 2SD

Alba

01851 701802

oifis@cnag.org

Log a-steach