Òigridh & Campaichean

Foghlam 's Pàrantan

25mh Dàmhair 2007

Tha tòrr a bharrachd dealbhan air làrach Sradagan

Bha sinn toilichte uiread fhaicinn aig a’ Mhòd an t-seachdain sa chaidh sa Ghearasdan. Cha mhòr nach d’ thàinig 100 dha na bùthan-obrach againn is abair gu robh fealla-dhà is spòrs againn. Bha a’ chlann trang a’ dèanamh cairtean is aghaidhean-coimheach is abair gu robh iad tàlantach! Mar a chì sibh anns na dealbhan chòrd seo ris a’ chloinn is bha Fay, Louise, Calum Alex is Dougie air an cumail trang cuideachd. Fhad ’s a bha a’ chlann còmhla rinn fhuair sinn òrain is bàrdachd gu leòr cuideachd is bha tòrr le bràistean òir, airgead is umha aca as dèidh na co-fharpaisean aca.

Bu thoil le Fay taing mhòr shònraichte a thoirt do Dhaibhidh airson a’ chairt bhrèagha a rinn e air a son.

Ma chòrd na bùthan-obrach ribh am bliadhna nach innis sibh dha na caraidean agaibh. Tha sinn an dòchas gum faic sinn sibh aig a’ Mhòd an ath bhliadhna san Eaglais Bhreac.

 

Inbhir Nis

Comunn na Gàidhlig

5 Caolraid Mhìcheil

Inbhir Nis

IV2 3HQ

Alba

01463 234138

oifis@cnag.org

 

 

Steòrnabhagh

Comunn na Gàidhlig

An Tosgan

54a Rathad Shìphort

Steòrnabhagh

Eilean Leòdhais

HS1 2SD

Alba

01851 701802

oifis@cnag.org

Log a-steach